DLC

6/6/2017 (PS4, Steam)

Additional Weapons Set 1

New powerful weapons for the following characters are added:
Yukimura Sanada / Keiji Maeda / Goemon Ishikawa / Okuni / Kunoichi
$0.99
Additional Weapons Set 1

Additional Weapons Set 2

New powerful weapons for the following characters are added:
Nobunaga Oda / No / Ranmaru Mori / Katsuie Shibata / Toshiie Maeda / Hisahide Matsunaga / Oichi / Nagamasa Azai / Takatora Todo / Yoshitsugu Otani / Hidetada Tokugawa
$0.99
Additional Weapons Set 2

Additional Weapons Set 3

New powerful weapons for the following characters are added:
Shingen Takeda / Nobuyuki Sanada / Kenshin Uesugi / Kanetsugu Naoe / Kagekatsu Uesugi / Aya / Kotaro Fuma / Kai / Ujiyasu Hojo / Lady Hayakawa / Katsuyori Takeda
$0.99
Additional Weapons Set 3

Additional Weapons Set 4

New powerful weapons for the following characters are added:
Hanzo Hattori / Tadakatsu Honda / Ina / Ieyasu Tokugawa / Naotora Ii / Yoshimoto Imagawa / Munenori Yagyu / Magoichi Saika / Masamune Date / Kojuro Katakura / Naomasa Ii
$0.99
Additional Weapons Set 4

Additional Weapons Set 5

New powerful weapons for the following characters are added:
Kanbei Kuroda / Hanbei Takenaka / Motonari Mori / Takakage Kobayakawa / Hideyoshi Toyotomi / Mitsunari Ishida / Sakon Shima / Nene / Kiyomasa Kato / Masanori Fukushima
$0.99
Additional Weapons Set 5

Additional Weapons Set 6

New powerful weapons for the following characters are added:
Ginchiyo Tachibana / Muneshige Tachibana / Toyohisa Shimazu / Yoshihiro Shimazu / Motochika Chosokabe / Gracia / Mitsuhide Akechi / Koshosho / Kojiro Sasaki / Musashi Miyamoto
$0.99
Additional Weapons Set 6

Additional Weapons Set 7

New powerful weapons for the following characters are added:
Masayuki Sanada / Chacha / Sasuke
$0.99
Additional Weapons Set 7

Additional Weapons Complete Set

This set contains Additional Weapons Set 1-7. A total of 61 powerful weapons are included in this set.
$5.99
Additional Weapons Set 7
 *Screens shown are from a development version of the game.

Page Top